Приватне акціонерне товариство "Сумське підприємство "Агротехсервіс"

код ЕДРПОУ: 03760941

Адреса: 40020 м. Суми, просп. Курський, 105

Тел./факс: (0542) 77-30-07

Поштова скринька: agrotehservis@ukrpost.ua

Актуальні оголошення

Посилання на файл документу Дата документу Дата публікації

Документи згідно вимог ч.3 ст.78 Закона України "Про акціонерні товариства"

Посилання на файл документу
Статут
Акт перевірки фінансово-господарської діяльності
ПРОТОКОЛ рішення про дематеріалізацію випуску іменних акцій.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ
П Р О Т О К О Л чергових загальних зборiв акцiонерiв 2010р.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ 2010р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 2010р.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Акт перевірки фінансово-господарської діяльності
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ 2011
ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ 2011р.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 2011р.
П Р О Т О К О Л чергових загальних зборiв акцiонерiв 2011р.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ 2011р.
Оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 2012р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 2011р.
П Р О Т О К О Л чергових загальних зборiв акцiонерiв 2012р.
ЗВІТ ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності
Оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 2013р.
Річна інформація емітента 2012р.
ПРОТОКОЛ № 16 від 24.04.2013
Акт ревізійної комісії 2012р.
Оголошення про проведення акціонерних зборів 2014р.
П Р О Т О К О Л № 17 чергових загальних зборiв акцiонерiв 2014р.
Акт ревізійної комісії 2013р.
Оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 2015 р.
Акт ревізійної комісії за 2014 рік
Річна інформація емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
Протокол загальних зборів 2015 рік
Оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Статут редакція 2016 рік
Положення про загальні збори редакція 2016 рік
Положення про наглядову раду редакція 2016 рік
Положення про ревізійну комісію в редакції 2016 рік
Положення про правління у редакції 2016 рік
Протокол загальних зборів 2016 рік
Положення про філії
Принципи корпоративного управління
Перелік афілійованих осіб Товариства
Оголошення про проведення позачергових зборів акціонерів
Статут ПрАт
Положення про загальні збори ПрАТ
Положення про наглядову раду ПрАТ
Положення про правління ПрАТ
Положення про ревізійну комісію ПрАТ
Протокол позачергових загальних зборів від 31.10.2016 р.
Оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 2016 рік
Акт ревізійної комісії
Протокол Загальних зборів Товариства
Оголошення про проведення чергових загальних зборів 2018 рік
Повідомлення про проведення загальних зборів за 2018 рік
Повідомлення
Уточнення до оголошення

Регулярна інформація (річні звіти)

Посилання на файл документу Дата публікації
Фінансова звітність 2010р. 2012-04-02
Річний звіт 2010 2012-04-02
Звіт про фінансові результати 2011р. 2012-05-03
Фінансовий звіт 2011р. 2012-05-03
Фінансовий звіт 2011р. (2 стор.) 2012-05-03
Річний звіт 2012р. 2013-04-16
Звіт аудитора 2013-04-18
Звіт аудитора 2013р. 2014-04-28
Звіт про фінансові результати 2013р. 2014-04-28
Звіт аудитора за 2014 рік 2015-04-23
Звіт про фінансові результати за 2014 рік 2015-04-23
Звіт ревізійної комісії за 2015 рік 2016-04-23
Аудиторський висновок за 2015 рік 2016-04-26
Річний звіт за 2015 рік 2016-04-26
Річний звіт за 2016 рік 2016-04-28
Розміщення документів звітності державним органам 2016-08-01
Розміщення документів звітності державним органам 2016-08-01
Розміщення документів звітності державним органам 2016-08-01
Розміщення документів звітності державним органам 2016-08-01
Фінансовий звіт за 2016 рік 2017-04-26
Річна інформація емітента за 2017 рік 2018-04-26
Річний звіт за 2018 рік 2019-04-26
Річний звіт за 2018 підписаний ЄЦП 2019-04-26
Аудиторський звіт 2019-04-26

Нерегулярна інформація (особлива інформація)

Посилання на файл документу Дата документу Дата публікації
Особлива інформація 2010-03-04 2012-04-02
Річна інформація емітента за 2011р. 2012-04-23 2012-05-03
Річна інформація емітента цінних паперів 2012р. 2013-04-18 2013-04-18
Річна інформація емітента цінних паперів 2013р. 2014-04-28 2014-04-28
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік 2015-04-16 2015-04-23
Особлива інформація по правлінню 2016-04-27 2016-04-28
Зміна складу посадових осіб емітента 2016-04-20 2016-04-24
Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів 2016-04-20 2016-03-14
особлива інформація 2017-04-25 2017-04-26
Особлива інформація 2018-04-19 2018-04-19
Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2018-04-23 2018-04-24
Особлива інформація 2017-04-25 2017-04-26
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2017-04-25 2018-11-14
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 2017-04-25 2018-11-14
Оголошення про проведення зборів 2019-04-22 2019-03-22
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2019-04-22 2019-04-23
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2019-04-22 2019-04-23